Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της δραστηριότητας «επαγγελματικού εργαστηρίου παρασκευής ειδών ζαχαροπλαστικής και ειδών catering» της επιχείρησης «ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», στην οδό Μητροπολίτη Φίλιππου Τσορβά, στη θέση Νικολαϊδη Περιβόλι (Ο.Τ. 642), στη Δημοτική Ενότητα Μεγάρων του Δήμου Μεγάρων Αττικής, της Π. Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 240,28 KB29/11/21 01:34:24