Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της δραστηριότητας «εργοστασίου κατασκευής – επισκευής σκαφών αναψυχής και φουσκωτών σκαφών, πολυεστερικών κατασκευών και δεξαμενών» της επιχείρησης «ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», στη θέση «Αλμύρες ή Λάκκα Καλογήρου», του Δήμου Μεγάρων, της Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 278,57 KB17/12/21 11:26:59