Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της δραστηριότητας παραγωγής, εμφιάλωσης μπίρας (ζυθοποιία) και εμφιάλωσης οίνου και αρωματισμένου οίνου, της επιχείρησης CAVA DI PATSI ΙΚΕ, στη Θέση «Λαιμός Λουζιτάνια», στο Ο.Τ. 716 του Δήμου Ασπροπύργου, της Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 509,34 KB03/11/21 04:38:00