Υπαγωγή  σε  Πρότυπες  Περιβαλλοντικές  Δεσμεύσεις,  της  δραστηριότητας  «  επεξεργασία & τυποποίηση ξηρών καρπών » της επιχείρησης  « Ι. Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. » που βρίσκεται   στην Λεωφ. Τατοΐου 73, στις  Αχαρνές  Αττικής.