Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του εργαστηρίου βαφής και φινιρίσματος δερμάτων της επιχείρησης «ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» επί της οδού Φλωρίνης 19, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Μοσχάτου της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

Αρ. Πρωτ.: οικ.4138/22 Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών.