Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της δραστηριότητας «σφαγείο μόσχων/μοσχίδων εντός κτηνοτροφικής εγκατάστασης που προέρχονται αποκλειστικά από την ίδια κτηνοτροφική εγκατάσταση», στην επωνυμία «LITSAS MEAT IKE» που βρίσκεται στη θέση ‘ΦΙΧΘΙ’ Δ.Ε. Καλάμου του Δήμου Ωρωπού Αττικής.