Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις υφιστάμενης μεταποιητικής δραστηριότητας ναυπήγησης και επισκευής σκαφών αναψυχής και αθλητικών σκαφών, της επιχείρησης με την επωνυμία ‘DIVERIB O.E.’, που βρίσκεται στο 1ο χλμ Λ. Κορωπίου – Μαρκοπούλου, εντός περιοχής ΒΙ.ΠΑ του Δήμου Κορωπίου, της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.