Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της δραστηριότητας «Βιομηχανίας παραγωγής προϊόντων από κρέας ζώων και πουλερικών » της επιχείρησης «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ » που βρίσκεται στην οδό Χελμού 45 , στη Δ.Ε Αγ. Στεφάνου, του Δήμου Διονύσου , της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.