Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της δραστηριότητας «Αποθήκευση και Διανομή Φαρμακευτικών και Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων » της επιχείρησης «ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ» που βρίσκεται στο 19ο Χλμ της Λ.Αθηνών-Λαυρίου, στο Δήμο Παιανίας , της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.