Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις υφιστάμενης μονάδας με δραστηριότητα την
παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών (μπαρών διατροφής),
της επιχείρησης με την επωνυμία «ΦΙΓΚΟΥΡΜΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.Β.Ε..» που βρίσκεται
στην οδό Ασκληπιού αρ.19, εντός περιοχής ΒΙ.ΠΑ – ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση, στο Κρυονέρι του Δήμου
Διονύσου – Αττικής.