Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του εργαστηρίου επεξεργασίας και συντήρησης προϊόντων κρέατος και πουλερικών καθώς και προϊόντων από αυτά της επιχείρησης «CASA DI CARNE IKE» επί της οδού Δημ. Γούναρη 78, στον Δήμο Γλυφάδας της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. 

Αρ. Πρωτ.: οικ.4846/22 Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών.