Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της δραστηριότητας «Παρασκευή προϊόντων κρέατος» της επιχείρησης «4YEEROS ΙΚΕ » που βρίσκεται εντός Γ.Π.Σ του (ΦΕΚ 13/Δ/2004 ) , στο Ο.Τ Γ 330Α, με χρήση Γενικής Κατοικίας (ΦΕΚ 166/Δ/1987), επί της Φιλαδέλφειας 240, του Δήμου Αχαρνών, της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.