Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της δραστηριότητας «Επεξεργασία και συντήρηση προϊόντων κρέατος και πουλερικών, καθώς και προϊόντων από αυτά » της επιχείρησης « GOLDEN GRILL CATERING ΙΚΕ » που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης, εντός Γ.Π.Σ και εντός ζώνης βιομηχανικού πάρκου (ΒΙΟΠΑ), σύμφωνα με το ΦΕΚ 13/Δ/2004 και το ΦΕΚ 166/Δ/1987, του Δήμου Αχαρνών, της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.