Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της δραστηριότητας « Κέντρου Αποθήκευσης & Διανομής τροφίμων (καφές , ζυμαρικά, όσπρια, ρύζι , καθώς και απορρυπαντικών και καθαριστικών, και Υπηρεσίες συσκευασίας για τρίτους» της επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΛΑΛΟΥΣΗ Α.Ε » που βρίσκεται στη θέση ΝΤΡΑΣΕΖΑ, εντός ζώνης ΒΙ.ΠΑ , στον Αυλώνα, του Δήμου Ωρωπού , της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.