Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της δραστηριότητας «Κατασκευή φωτιστικών σωμάτων και μεταλλικές κατασκευές » της επιχείρησης «ΣΜΕΚΑ ΑΒΕΕ » που  λειτουργεί σε εκτός σχεδίου περιοχής, εντός Ζώνης ΒΙ.ΠΑ , στην οδό Αρχιμήδους 51, στη θέση ΤΖΗΜΑ, στο Δήμο Κρωπίας Αττικής , της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΠΔ, ΣΜΕΚΑ ΑΒΕΕ. PDF 771,34 KB14/12/22 10:39:07