Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της δραστηριότητας «Ναυπήγηση πλοίων και σκαφών (έως 45 μέτρων), επισκευή πλοίων και σκαφών, μεταλλοτεχνία» της «PROMARINE M. IKE», στην οδό Παλάσκα 3, του Δήμου Χαϊδαρίου, της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 876,40 KB19/12/22 11:53:36