Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της δραστηριότητας «εργοστασίου κατασκευής υποδημάτων» της «Ι. & Ε. ΠΑΡΕΤΖΟΓΛΟΥ ΟE», στην οδό Κορώνης 7, του Δήμου Περιστερίου, της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 885,32 KB19/12/22 11:57:19