Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της δραστηριότητας «εργοστάσιο παραγωγής ετοίμων γευμάτων και παραγωγής προϊόντων κρέατος» της επιχείρησης «ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΕ», στην οδό Στ. Γονατά 40, του Δήμου Περιστερίου, της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 875,07 KB19/12/22 12:00:44