Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της δραστηριότητας «Επαγγελματικό εργαστήριο παραγωγής αεριούχων ή μη αναψυκτικών & επεξεργασία υποκατάστατων του καφέ» της επιχείρησης «ΧΑΝΤΚΡΑΦΤΙΝΤ ΜΑΙΝΤΦΟΥΛ ΣΟΔΑ ΟΕ», στην οδό Ιδομενέως 91, του Δήμου Ιλίου, της Π.Ε. Δυτικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής. 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 922,03 KB19/12/22 12:04:51