Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της δραστηριότητας «Παραγωγή παγωτών και ειδών ζαχαροπλαστικής» της επιχείρησης «ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ ΜΟΝ. Α.Β.Ε.Ε » που βρίσκεται σε περιοχή Αμιγούς Κατοικίας (ΦΕΚ 859/Δ/1999), στη θέση «ΠΑΠΑΧΩΡΑΦΙ», στην οδό Δωδώνης 31 , στο Δήμο Παλλήνης , της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής και λειτουργεί πριν το Π.Δ 84/84.