Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του εργαστηρίου επεξεργασίας και συντήρησης νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων και προϊόντων κρέατος ζώων και πουλερικών του φορέα «ALFA MEAT ΕΕ», επί της οδού Γρυπάρη 28 του Δήμου Καλλιθέας.
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5825/2022.
Το συνημμένο αρχείο μπορεί να περιέχει διαγραμμένα στοιχεία για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων.