Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της δραστηριότητας «μηχανουργείο – επεξεργασία μετάλλων και κατασκευής μητρών -καλουπιών » της επιχείρησης «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ » που λειτουργεί στην οδό Αγ.Τριάδος 111 / Θέση ΛΑΘΕΑ Α ́ , εντός Γ.Π.Σ, σε περιοχή Γενικής Κατοικίας, στο Δήμο Αχαρνών , της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ Π.Π.Δ. PDF 831,53 KB09/01/23 11:21:05