Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του επαγγελματικού εργαστηρίου κατασκευής ηλεκτρικού εξοπλισμού σηματοδότησης κυκλοφορίας, ηλεκτρονικών καρτών, ηλεκτρονικών συστημάτων ανίχνευσης, ελέγχου & ασφάλειας και ηλεκτρικών πινάκων και λοιπών ηλεκτρικών διατάξεων, της εταιρείας «ECOPHOS ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι.Κ.Ε.», επί της οδού Λευκάδος 1 & Κοιμ. Θεοτόκου 1, στον Δήμο Αλίμου της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. 

Αρ. Πρωτ.: οικ.180/13-01-2023 Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών.