Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) του ταπητοκαθαριστηρίου του κ. «ΚΛΕΙΔΕΡΗ ΙΩΑΝΝΗ», επί της οδού Επιδαύρου 3, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Μοσχάτου της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. 

Αρ. Πρωτ.: 5764/22/09-01-2023 Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών.