Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις υφιστάμενου εργοστασίου με δραστηριότητα τη μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού (κατεργασία υαλοπινάκων), της επιχείρησης με την επωνυμία «ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» που βρίσκεται στη θέση Ντράσεζα, ΒΙ.ΠΑ Αυλώνα, του Δήμου Ωρωπού – Αττικής.