Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του επαγγελματικού εργαστηρίου κατασκευής λαμπτήρων, εξαρτημάτων φωτιστικών σωμάτων, ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και αθλητικών ειδών της επιχείρησης της ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑΣ, επί της Λεωφ. Ειρήνης 61 στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Ταύρου της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. 

Αριθμ. Πρωτ.: οικ.1344/16-03-2023.