Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της δραστηριότητας «συντήρηση και επισκευή μηχ/κων και ηλ/κων συστημάτων αεροσκαφών » της επιχείρησης ΑΠΕΛΛΑ A.E που βρίσκεται εντός Γ.Π.Σ , σε περιοχή Γενικής Κατοικίας (ΦΕΚ 166/Δ/1987) , στην οδό Χρ.Μπέκα 101 (Ο.Τ Γ.156), στο Δήμο Σπάτων -Αρτέμιδος , της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

ΑΠΕΛΛΑ Α.Ε 36-881. PDF 751,72 KB09/04/23 09:51:52