Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του επαγγελματικού εργαστηρίου επεξεργασίας και τυποποίησης βρώσιμων ελαίων της επιχείρησης «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΙΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΗΛΙΟΣ Μ. Ε.Π.Ε.», επί της οδού Λάμπρου Κατσώνη 137-139 στον δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Μοσχάτου της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. 

Αρ. Πρωτ.: οικ.2239/03-05-2023 Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών.