Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις των δραστηριοτήτων «κατασκευής μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών, μεταλλικών πορτών και παραθύρων, κλειδαριών και μεντεσέδων, ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας, και άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α.» με την επωνυμία «BOOS A.E..» που πρόκειται να εγκατασταθεί στη Λ. Μαρκοπούλου – Καλυβίων, θέση
‘Σαμάρθι’, περιοχή ΕΜ (Βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων), του Δήμου Σαρωνικού – Αττικής.

ΥΠΑΓΩΓΗ ΠΠΔ BOOS AE PDF 315,93 KB10/05/23 03:04:18