Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής με δραστηριότητα χονδρικού εμπορίου χαρτιού και χαρτονιού, απορρυπαντικών και παρασκευασμάτων έκπλυσης και χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών, πετσετών κλπ, της επιχείρησης με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ Α.Ε..» που βρίσκεται στη θέση Λυκοτούμπανο, του Δήμου Κορωπίου – Αττικής.