Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της δραστηριότητας «παραγωγή χρωμάτων και βερνικιών, καθώς και κατασκευή ειδών από τσιμέντο, παραγωγής προϊόντων ρητίνης και αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών και συσκευασία αυτών » της επιχείρησης «ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΟΡΟΒΑ Α.Ε » που βρίσκεται στην οδό Σχοινών 3, στο Δήμο Αχαρνών , της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.