Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της δραστηριότητας «κοπή και διαμόρφωση υαλοπινάκων και καθρεπτών» της επιχείρησης «EDUARD PEMAJ » που βρίσκεται στο 19ο Χλμ της Λ. Αθηνών-Λαυρίου , στο Δήμο Παιανίας , της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

EDUARD-PEMAJ PDF 710,48 KB09/07/23 10:32:33