Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, για τη δραστηριότητα «παραγωγής ειδών αρτοποιίας & ζαχαροπλαστικής» της επιχείρησης «OIKOΓΕΝΕΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Ε.» που πρόκειται να εγκατασταθεί στην θέση Μανδριά Αποστόλου ή Τσούμπα, περιοχή ΒΙ.ΠΑ Αυλώνος του Δήμου Ωρωπού – Αττικής.