Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της βιοτεχνίας κατασκευής επαγγελματικών ψυγείων και ξυλουργείου της επιχείρησης «Ε. ΒΑΓΙΑΣ – Ε. ΚΟΣΜΑΣ Ε.Π.Ε.», επί της οδού Ξάνθου 7 στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Ταύρου της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. 

Αρ. Πρωτ.: οικ.3796/26-07-2023 Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών.