Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της δραστηριότητας « κατασκευή ξύλινων επίπλων & κουφωμάτων – επισκευή και συντήρηση πλοίων & σκαφών » της επιχείρησης « Μ.V.S & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. » που βρίσκεται στην οδό Ασκληπιού 10, στο Κρυονέρι Αττικής.