Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της δραστηριότητας «Επεξεργασία και Κοπή Μαρμάρων» της επιχείρησης «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ », που βρίσκεται στην οδό Δελφών /θέση ΤΖΗΜΑ-ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ , εντός του ΓΠΣ του Δήμου Κρωπίας , εντός ζώνης ΒΙΟ.ΠΑ –Ε.Μ Ζώνη, του Δήμου Κρωπίας , της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.