Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του εργοστασίου κατασκευής ενδυμάτων, εσωρούχων, τσαντών, ταινιοπλεκτικής και κοδρελοποιίας της εταιρείας «VALIS Α.Β.Ε.Ε.», επί της οδού Ρούμελης 5, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Μοσχάτου της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. 

Αρ. Πρωτ.: οικ.4516/21-09-2023 Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών.