Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της δραστηριότητας «Εργαστήριο Εκτυπωτικών εργασιών» της επιχείρησης «ΚΥΠΡΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΙΚΕ», στην Λεωφ. Δημοκρατίας 8, του Δήμου Αγ. Αναργύρων, της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 3,09 MB04/10/23 09:31:03