Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του εργαστηρίου εκτύπωσης σε ύφασμα και χαρτί , της « ΚΟΥΤΣΙΚΟΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – COLORFUL » , στην οδό ΑΡΑΧΘΟΥ 7 του Δήμου ΙΛΙΟΥ , της Π.Ε. Δυτικού Τομέα της Περιφέρειας Αττική

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 3,09 MB04/10/23 12:20:09