Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του εργαστηρίου αργυροχοΐας , επαργυρώσεων και κατασκευής άλλων ειδών από κοινά μέταλλα της « ΛΕΩΝΗ ΝΗΣΙΩΤΗ ΒΟΤΤΑ Α. Ε. Ε. » , στην οδό Καλλιμάχου 7 & Τερπάνδρου του Δήμου Περιστερίου , της Π.Ε. Δυτικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 2,98 MB04/10/23 12:24:12