Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της δραστηριότητας «Επεξεργασία και συντήρηση προϊόντων κρέατος, με συσκευασία-ανασυσκευασία αυτών και συντήρηση τους σε ψυκτικούς θαλάμους» της επιχείρησης « MEATMARKT ΙΚΕ » που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης, εντός Γ.Π.Σ , στην ΠΕ 20 , σε ζώνη Γενικής Κατοικίας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 13/Δ/2004 και το ΦΕΚ 166/Δ/1987, του Δήμου Αχαρνών, της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

MEATMARKT IKE PDF 686,27 KB06/10/23 09:21:43