Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, της δραστηριότητας «κέντρο αποθήκευσης χάρτου και χαρτονιών» της επιχείρησης με την επωνυμία «ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΟΝ. Α.Ε.» που πρόκειται να εγκατασταθεί επί της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου και Ρόδου, θέση ‘Καρελά’, περιοχή Μ (Ζώνη βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων) του Δήμου Κορωπίου, της Περιφέρειας Αττικής.

ΥΠΑΓΩΓΗ ΠΠΔ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ PDF 306,43 KB16/11/23 09:30:28