Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις υφιστάμενης μεταποιητικής μονάδας ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου – σιδήρου, με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΑΡΙΚΑ Ο.Ε.» που βρίσκεται στο ΒΕ.ΠΕ Κερατέας Ο.Τ.1054 – 06Ν, του Δήμου Λαυρεωτικής – Αττικής.