Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, της υφιστάμενου Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής με δραστηριότητα χονδρικό εμπόριο χαρτιού και χαρτονιού της επιχείρησης με την επωνυμία «Δ ΚΑΙ Κ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» που βρίσκεται στην οδό Αντωνίου Κιούση αρ.56 του Δήμου Κορωπίου, της Περιφέρειας Αττικής.