Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, της δραστηριότητας « Συναρμολόγηση, επισκευή και συντήρηση μηχανών παρασκευής καφέ, τσαγιού, αφρόγαλου, μηχανών γρανίτας, μηχανών άλεσης καφέ κ.λ.π. » της επιχείρησης «KAFEA TERRA A.E.B.E. » που βρίσκεται στη θέση Ντοροβατέζα στο ΒΙ.ΠΑ προς εξυγίανση του Δήμου Μαρκοπούλου Αττικής.

Υπαγωγή ΠΠΔ KAFEA TERRA PDF 302,47 KB01/12/23 10:51:27