Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της δραστηριότητας «επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών αναψυχής και αθλητισμού < 24 m , καθώς επισκευή και συντήρηση και κινητήρων θαλάσσιας προώθησης, επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού και μεταλλικών προϊόντων » της επιχείρησης « KA INNOVATIVE MARITIME SERVICES Ε.Ε » που βρίσκεται εντός Γ.Π.Σ (Ο.Τ 431) Κορωπίου , εντός ζώνης Κέντρου Δήμου (ΦΕΚ 899/Δ/6-10-2004) , στην οδό Μιχαήλ Θάνου & Χρήστου Γκίκα στο Δήμο Κρωπίας , της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

KA INNOVATIVE MARITIME SERVICES PDF 748,96 KB01/12/23 11:17:30