Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της δραστηριότητας «Αποθήκευση και Διανομή Προϊόντων(ξηρό φορτίο και προϊόντα μη υγειονομικού ενδιαφέροντος » της επιχείρησης «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε » που θα εγκατασταθεί στη Θέση ΝΤΡΑΣΕΖΑ, σε εκτός σχεδίου περιοχή, εντός Γ.Π.Σ Αυλώνα, με χρήση ΒΙ.ΠΑ (ΦΕΚ 166/Δ/1987) στο Δήμο Ωρωπού , της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ PDF 701,41 KB01/12/23 11:19:42