Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προϋπάρχουσας δραστηριότητας «κατασκευής προκατασκευασμένων ξύλινων κτιρίων», της επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΟΦΙΝΑΣ Α.Ε.» που βρίσκεται στη θέση ‘Ντοροβατέζα ́, περιοχή ΒΙΟ.ΠΑ προς εξυγίανση του Δήμου Μαρκοπούλου –Μεσογαίας, Αττικής.

Υπαγωγή ΠΠΔ ΚΟΦΙΝΑΣ PDF 322,47 KB01/02/24 01:31:46