Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του επαγγελματικού εργαστηρίου επεξεργασίας και τυποποίησης οστρακοειδών και θαλασσινών, της εταιρείας «ARAPIS LIVE SEA FOOD Ε.Ε.», επί της οδού Σπάρτακου 2-4 στον Δήμο Καλλιθέας της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. 
Αρ. Πρωτ.: οικ.1115/27-02-2024 Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών.