Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της δραστηριότητας «παραγωγής άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α». που πρόκειται να εγκατασταθεί σε υφιστάμενο κτίριο επί της οδού Ρόδων αρ.3, Θέση Καρελάς, περιοχή ΒΙ.ΠΑ, του Δήμου Κορωπίου Αττικής, με την επωνυμία «ΙΝΤΡΟΦΕΞ Α.Β.Ε..Ε ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 313,03 KB12/03/24 11:03:14